domingo, 17 de maio de 2015

"Letras Galegas no cole"

Xa todo está listo para celebrar no cole a nosa semana das Letras Galegas.
Será unha semana especial, (18-22 de maio), cun toque distinto ao dos últimos anos. Recordamos que este 2015 o autor homenaxeado é Filgueira Valverde.
As actividades xirarán en torno ao noso proxecto:
 “DA BIBLIO Á LÚA, EN GALICIA”. 
Faremos un percorrido polo cole ao longo do cal atoparemos 5 recunchos de traballo. O primeiro dos recunchos atópase na biblioteca e os 4 restantes (cada un deles adicado a unha provincia) nos corredores.
Cada titor e titora dividirá o seu grupo-clase  en  5 equipos de 4/5 nenos e nenas.
Presentación actividade na biblio: As actividades serán presentadas na biblioteca e alí serán dadas todas as instrucións. Os profes empezarán a actividade lendo a CARTA DE PIQUÍN  e repartindo a cada equipo os Cadernos de Bitácora coas instrucións e os mapas co percorrido.
No percorrido polo cole atoparemos os recunchos de traballo, polos cales rotarán os diferentes  equipos, sinalizados con nome e o Nº correspondente do seguinte xeito:
1   -  Biblioteca
2   -  Coruña (zona aula inglés – 4º/5º)
3   - Lugo (zona 3º)
4   -  Ourense (zona Infantil)
5   - Pontevedra (zona carteis – acuario)
Cada equipo deberá levar a cabo as seguintes tarefas:
Recuncho Biblioteca,
-        Mural: pega as fotos dos lugares no caderno e completa co seu nome e a provincia
-        Bibliografía: dar resposta e completar os datos requiridos  relacionados coa bibliografía do proxecto.
Recuncho Coruña,
-        Buscar datos no panel: faros e catedral
-        Resolución de 2 sudokus.
Recuncho Lugo,
-        Buscar 5 lugares no panel
-        Resolución de 2 puzzles
Recuncho Ourense,
-        Buscar 3 lugares no panel
-        Busca de fotos nas que aparece Piquín
Recuncho Pontevedra,
-        Buscar no panel 5 elementos de viaxe.
-        Collage: composición con fotos de Filgueira Valverde e lugares de Pontevedra.

En cada recuncho  haberá un  sobre co material de actividades para cada equipo: follas de actividades, fotos, puzles, datos… O equipo 1 empeza no recuncho 1 e logo continuase a rolda tendo 15´ por recuncho. Unha vez rematado o tempo  cambiamos de recuncho rotando segundo a orde numérica. Os equipos que rematen antes do tempo deben esperar a que o/a mestre-a dé a sinal que indica cambio.
Cada equipo levará un caderno de bitácora que se repartirá na Biblioteca ao inicio da actividade.
Cada titoría fará unha posta en común da actividade, de xeito que cada equipo expoña aos seus compañeiros e compañeiras o traballo realizado, as dificultades, o que máis lles gustou…
Cada titoría decidirá o xeito de recompilar os materiais para a aula: murais, libro…
Na biblioteca farase un álbum cos collage sobre Filgueira Valverde.
Días por niveis:
- Luns 18 maio: 6º A E. Primaria/Infantil 3 anos (2ª-3ª / 4ª-5ª)
- Martes 19 maio: 5º E. Primaria/Infantil 5 anos (A: 2ª-3ª / B: 4ª-5ª)
- Mércores 20 maio: 4º E. Primaria/1º E. Primaria (A: 1ª-2ª / B: 4ª-5ª)
- Xoves 21 maio: 3º E. Primaria/ 2º E. Primaria (A: 1ª-2ª / B: 4ª-5ª)
- Venres 22 maio: 6º B E. Primaria/Infantil 4 anos (1ª-2ª / 4ª-5ª)
Agardamos xa a vosa visita.

Ningún comentario: